U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 november 1983 houdende instelling van een prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor vertaling van Nederlandse letterkunde.

De algemene bespreking is geopend

Mieke Van Hecke

Het ontwerp van decreet heeft slechts betrekking op een technisch probleem. In het bestaande decreet is een vast bedrag ingeschreven voor de prijs. In het verleden werd dat bedrag herhaaldelijk overschreden. Het Rekenhof heeft daar opmerkingen over gemaakt.

Het voorliggende ontwerp van decreet strekt ertoe om niet langer een bedrag in te schrijven, maar een algemene formulering. Het decreet zal met terugwerkende kracht van kracht worden tot de inwerkingtreding van het bestaande decreet. In de commissie werd dit ontwerp van decreet eenparig goedgekeurd.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 november 1983 houdende instelling van een prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor vertaling van Nederlandse letterkunde.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aan- genomen.

De voorzitter

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 15 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.