U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 oktober 1999, 14.05u

van Jan Van Duppen aan minister Mieke Vogels
42 (1999-2000)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot mevrouw Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over het psychiatrisch ontslagmanagement en de psychiatrische thuiszorg.

Jan Van Duppen

Uit een recent verslag van de begeleidingscommissie in de sector van de psychiatrie blijkt dat bij de voorstellen in verband met ontslagmanagement geen rekening wordt gehouden met de eerstelijnszorg : de thuisverpleging en de rol van de huisarts. De commissie psychiatrie van de Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen, een federale instantie, houdt zich bezig met de thuiszorg in de psychiatrie, terwijl het duidelijk om een Vlaamse bevoegdheid gaat. Dat concept inzake thuiszorg kent geen enkele rol toe aan de huisarts. Ik heb begrepen dat de minister kiest voor een georganiseerde thuiszorg en een holistische benadering van de geneeskunde. Wat zal ze antwoorden op de brief die de voorzitter van het Vlaams Huisartsenparlement haar in dit verband heeft gestuurd? In de sector van de psychiatrie is er heel wat moeite gedaan om patiënten uit de tehuizen te halen. De huidige voorstellen gaan in tegen deze doelstelling.

Minister Mieke Vogels

Ik hecht inderdaad veel belang aan zorgcircuits en netwerken in de gezondheidszorg. Hiertoe zijn samenwerkings-verbanden tussen Vlaanderen en de federale overheid nodig. Thuiszorg is deels een Vlaamse en deels een federale bevoegdheid. We staan voldoende op onze strepen om onze bevoegdheid te vrijwaren.

Er wordt gewerkt aan een protocol met de federale overheid over de thuiszorg. De positie van de huisarts zal daarbij overeind blijven. In het Kwali-teitsdecreet staat uitdrukkelijk dat de psychiatrische ziekenhuizen bij ontslag van de patiënt de huisarts moeten op de hoogte brengen. Daardoor wordt de huisarts op dat moment een centrale figuur.

Jan Van Duppen

Uw antwoord zal heel veel huisartsen en psychiatrische patiënten geruststellen. We zullen dit van zeer nabij volgen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.