U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 oktober 1999, 14.37u

Aanwijzing van een gemeenschapssenator
De voorzitter

Bij brief van 12 oktober 1999 meldt de griffier van de Senaat ons het ontslag van de heer Carl Decaluwé als gemeenschapssenator.

Conform artikel 211 van het algemeen kieswetboek moet in de vacature worden voorzien door de aanwijzing van een Vlaamse volksvertegenwoordiger die tot de fractie behoort waaraan de vacant geworden zetel was toegekend.

De CVP-fractie draagt ter opvolging van de heer Carl Decaluwé de heer Luc Van den Brande voor als gemeenschapssenator. (Applaus bij de CVP) De voordracht is ondertekend door de meerderheid van de leden van de CVP-fractie en voldoet derhalve aan de bepalingen van artikel 211 van het algemeen kieswetboek.

Dan verklaar ik de heer Luc Van den Brande aangewezen tot gemeenschapssenator.

Ik zal de door de CVP-fractie ondertekende voordrachtlijst aan de griffier van de Senaat betekenen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.