U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 oktober 1999, 14.37u

Aanwijzing van een gemeenschapssenator
De voorzitter

Bij brief van 12 oktober 1999 meldt de griffier van de Senaat ons het ontslag van de heer Carl Decaluwé als gemeenschapssenator.

Conform artikel 211 van het algemeen kieswetboek moet in de vacature worden voorzien door de aanwijzing van een Vlaamse volksvertegenwoordiger die tot de fractie behoort waaraan de vacant geworden zetel was toegekend.

De CVP-fractie draagt ter opvolging van de heer Carl Decaluwé de heer Luc Van den Brande voor als gemeenschapssenator. (Applaus bij de CVP) De voordracht is ondertekend door de meerderheid van de leden van de CVP-fractie en voldoet derhalve aan de bepalingen van artikel 211 van het algemeen kieswetboek.

Dan verklaar ik de heer Luc Van den Brande aangewezen tot gemeenschapssenator.

Ik zal de door de CVP-fractie ondertekende voordrachtlijst aan de griffier van de Senaat betekenen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.