U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 oktober 1999, 14.37u

van Erik Matthijs aan minister Patrick Dewael
15 (1999-2000)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Matthijs tot de heer Dewael, minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, over de doorstor-ting van de aanvullende personenbelasting

Erik Matthijs

In de nieuwsbrief van de Vlaams Vereniging voor Steden en Gemeenten las ik dat er bij de doorstorting van de aanvullende personenbelasting nog voor ongeveer 10 miljard frank achterstallen zijn. Deze achterstallen worden veroorzaakt door het manuele verdeelsysteem. Op deze manier zal het nog jaren duren voor de achterstallen weggewerkt zijn. Deze middelen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeenten.

Het Vlaams regeerakkoord pleit voor een goede verhouding tussen steden en gemeenten en de Vlaamse regering. De steden en gemeenten hadden dit probleem gesignaleerd aan de onderhandelaars over een federaal regeerakkoord, maar in het uiteindelijke document is hierover niets te vinden. Zal de minister-president contact nemen met zijn federale collega om dit probleem te bekijken en de liquiditeiten van de gemeenten veilig te stellen

Minister-president Patrick Dewael

Dit behoort echter niet tot de Vlaamse bevoegdheden, maar ik zal tijdens de eerstkomende Interministeriële Conferentie voor Financiën de aandacht van mijn federale collega op dit probleem vestigen.

De voorzitter

Het incident is gesloten

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.