U bent hier

De voorzitter

Aan de orde zijn de samengevoegde vragen van de heren Dewinter en Coens tot mevrouw Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, over de eventuele heropening van de Isvag-oven in Wilrijk na het arrest van het Hof van Beroep

Het Hof van Beroep heeft maandag de uitspraak gedaan dat de Isvag-oven opnieuw open kan. De voorzitter van het hof heeft een belangrijke uitspraak gedaan. Hij heeft gezegd dat hij alleen kan oordelen op basis van de wettelijke gronden en dat de overheid moet oordelen over de andere gronden van vervuiling. U hebt deze week een staaltje gegeven van rond de pot draaien. De vraag is nochtans eenvoudig : blijft de oven open of gaat hij dicht? U dient maar één antwoord te geven, maar u gaat dat niet doen. U organiseert zaterdag aanstaande een rondetafelcon-ferentie waarop alle standpunten nogmaals herhaald worden. Er wordt geen consensus verwacht zodat ik hier volgende week opnieuw zal staan met dezelfde vraag. De voorzitter van de raad van beheer van de Isvag-oven heeft gezegd dat hij de oven opnieuw zal openen na de rondetafelconferentie zodat u in ieder geval maandag een beslissing moet nemen. Ik hoop dat u uw beslissing reserveert voor het parlement en niet voor de pers, en dat u die vandaag meedeelt.

Joachim Coens

De uitspraak van het Hof van Beroep is duidelijk. We kijken uit naar de reactie van de minister, die over het dossier geen uitspraak wil doen. Ze heeft een ronde-tafelconferentie samengeroepen en stelt dat alles nog mogelijk is. We hebben niets tegen een dergelijke conferentie maar u creëert daarmee wel hoop bij de bewoners van de Neerlandwijk op een nieuwe wending. Welke mogelijkheeden hebt u om in het dossier een beslissing te nemen?

Minister Vera Dua

Ik zeg niets over de uitspraak van het Hof van Beroep. Ik ga evenmin een uitspraak doen over het feit of de oven open of dicht gaat. Ik wil in de eerste plaats met de betrokkenen aan tafel zitten om uit respect te luisteren naar de verschillende meningen. In het verleden heeft men te weinig aandacht besteed aan dialoog en te weinig respect betoond voor de mening van de buurtbewoners. Omdat ik niet wou tussenkomen in de juridische procedure, wordt de rondetafelconferentie georganiseerd na de uitspraak van het Hof van Beroep. Na die conferentie zal ik eventueel een beslissing nemen met de wetenschap dat de mogelijkheden beperkt zijn

Ik had verwacht dat u me zou ontgoochelen. Dat is niet belangrijk, maar wel het feit dat u iedereen die het Isvag-dossier ter harte gaat, teleurstelt. U creëert niet alleen valse hoop, maar u ontloopt ook uw verantwoordelijkheid. Ik hoop dat u na het vertragingsmanoeuvre zaterdag een beslissing durft te nemen en dat u zich niet verbergt achter de beslissing van de rechtbank. U beschikt zelf over voldoende mogelijkheden om te beslissen dat de oven dicht moet, bijvoorbeeld wegens van de historische vervuiling of de volksgezondheid. De verantwoordelijkheid ligt bij de politieke overheid. De eindbeslissing ligt bij u en niemand anders. De bevolking weet dat ook. We pleiten voor het sluiten van de oven en we hopen dat Agalev dat ook doet nu de partij regeringsverantwoordelijkheid draagt

Joachim Coens

U hebt bevestigd dat u te weinig mogelijkheden hebt en dat hangt af van de overtuigingskracht van de rondetafelconferentie. Ik beveel de minister aan om zich te concentreren op de gevolgen van de beslissing terzake.

De voorzitter

Het incident is gesloten

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.