U bent hier

De voorzitter

In-, uit- en doorvoer van wapens

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie van de heren Sols, Glorieux en Roegiers betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en special voor militair gebruik of voor onderhandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

Het voorstel van resolutie wordt met 61 stemmen bij 50 onthoudingen

Ik heb mij onthouden omdat het voorstel van resolutie de regering een jaar de tijd geeft om tot een regeling te komen. Dat is te lang.

De voorzitter

Gisteren werd deze situatie uitgelegd.

Luc Van den Brande

Het voorstel voegt niets toe aan de huidige wettelijke bepalingen. Zolang er geen eigen decreet is, is de federale wet van toepassing. Het argument dat men gebonden is aan het jaarlijkse verslag inzake wapenlicenties, is niet dienend. Het zou jammer zijn als men in het Vlaams Parlement een jaar wacht met het zoeken naar consensus over het opzetten van een eigen instrument en het versterken van de knowhow van de Vlaamse administratie.

Wij staan wel achter de doelstellingen van het voorstel van resolutie.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.