U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 mei 2004, 14.25u

van Koen Helsen, Ria Van Den Heuvel, Jan Van Duppen en Jan Roegiers
2056 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Integrale jeugdhulp

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 2, 3, 4 en 5, tot invoeging van een nieuw artikel 5bis, op de artikelen 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 46, 47 en 48, tot invoeging van een nieuw artikel 54bis en op artikel 55 en over de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 46, 47, 48 en 55 van het voorstel van decreet van de heer Helsen, mevrouw Van Den Heuvel en de heren Van Duppen en Roegiers betreffende de integrale jeugdhulp.

De amendementen worden niet aangenomen.

De artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 46, 47 en 48 en 55 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voor­stel van decreet van de heer Helsen, mevrouw Van Den Heu­­vel en de heren Van Duppen en Roegiers betreffende de in­­te­gra­le jeugdhulp.

Het voorstel van decreet wordt met 62 stemmen bij 56 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.