U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 mei 2004, 14.25u

De voorzitter

Dienstencheques voor kinderopvang

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houdende de toekenning van dienstencheques voor kinderopvang.

Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 84 stemmen tegen 31 bij 2 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 81 stemmen tegen 29 bij 2 onthoudingen

Eric Van Rompuy

Ik heb een stemafspraak met de heer Francis Vermeiren.

Chris Vandenbroeke

De heer Jan Loones heeft een stemafspraak met de heer Didier Ramoudt. Aangezien de heer Loones nog niet aanwezig is, zal ik in zijn plaats deze stemafspraak volgen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.