U bent hier

De voorzitter

Viering van 175 jaar België

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Dijck tot de heer Somers, minister-president van de Vlaamse regering, over eventuele financiële steun van de gemeenschappen en gewesten voor de viering van 175 jaar België in 2005

Op 21 april werd op het overlegcomité geen beslissing genomen over een eventuele viering volgend jaar van 175 jaar België. Vandaag werd dat onderwerp opnieuw besproken. Wat zijn de plannen? Hoe zullen de gemeenschappen en gewesten betrokken worden bij die viering?

Ik heb samen met mijn Waalse collega, de heer Van Cauwenberghe, erop aangedrongen dat bij de viering van 175 jaar België moet rekening gehouden worden met de nieuwe staatsordening. Daarom zijn we overeengekomen om volgend jaar ook 25 jaar federalisme te vieren. De bijzondere wetten van 1980 hebben immers het federalisme echt vorm gegeven.

Ook bij de organisatie moet rekening gehouden worden met de staatsordening. Daarom willen we dat de organisatie en afspraken gebeuren door een werkgroep waarin de verschillende entiteiten van dit land gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn.

Het lijkt ons best dat de Vlaamse overheid zich concentreert op de viering van 25 jaar federalisme en de federale overheid op het feest voor 175 jaar België. Natuurlijk moeten de feesten wel op elkaar afgestemd worden. Elk bevoegdheidsniveau kan dan zijn feest financieren. Het zou ook boeiend zijn als de feestelijkheden ook betrekking hebben op het respectievelijke bevoegdheidsniveau. Zo zou de Vlaamse overheid de culturele feesten kunnen organiseren. Er is deze voormiddag enkel beslist dat er een werkgroep komt die de ideeën voort zal uitwerken.

Ik heb de indruk dat de viering van 25 jaar Vlaamse ontvoogding er met de haren bijgesleept wordt. De belangrijkste evolutie in het federalisme, namelijk de aanpassing van artikel 1 van de Grondwet, dateert immers niet van 1980. Als de gemeenschappen de culturele feestelijkheden zullen organiseren, blijft er voor België enkel de militaire parade over.

Dat antwoord verbaast me. Ik had gedacht dat de heer Van Dijck eerder voorstander zou zijn van een gezamenlijke viering dan van een uitsluitend federale viering van 175 jaar België.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.