U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 4 mei 2004, 14.27u

Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter : Ik stel voor de agenda van de plenaire middagvergadering van morgen aan te vullen met de met redenen omklede moties van de heren Boutsen en Van Goethem en van de heer Sauwens tot besluit van de op 29 april 2004 1° door de heer Sauwens in commissie gehouden interpellatie tot de heer Somers, minister-president van de Vlaamse regering, over de Limburgse reconversiemanager en het hefboomrapport voor de Limburgse reconversie; 2° door de heer Boutsen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, over de prioriteitennota van de Limburgse Reconversiemanager. (Instemming)

Hiermede zijn wij aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag.

Wij komen morgen om 14.30 uur opnieuw bijeen om onze agenda verder af te handelen. (Instemming)

- De vergadering wordt gesloten om 21.23 uur.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.