U bent hier

De voorzitter

Illegale toepassing van de stedenbouwwetgeving door openbare besturen

Verslag

De voorzitter : Aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening over het verzoekschrift betreffende de illegale toepassing van de stedenbouwwetgeving door openbare besturen

De heer Jef Van Looy en Johan Malcorps, verslaggevers, verwijzen naar het schriftelijke verslag.

De indiener heeft al een aantal relevante opmerkingen geformuleerd bij het verslag. Dit verzoekschrift is in de commissie inderdaad te snel behandeld om ons zo maar aan te sluiten bij de conclusies. Daarom stel ik voor om aan de ombudsman te vragen om dit opnieuw te bekijken en desgevallend een advies te geven over decreets- of reglementswijzigingen.

We hadden een aantal opmerkingen willen geven. We vinden ook dat dit verzoekschrift meer aandacht moet krijgen.

De voorzitter

Het is beter om de ombudsman eerst het dossier te laten behandelen. Dan kan het verzoekschrift opnieuw behandeld worden. Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.