U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 4 mei 2004, 14.27u

van Sonja Becq en Veerle Heeren
medeondertekenaars: Brigitte Grouwels, Ludwig Caluwé, Eric Van Rompuy en Jan Laurys
2226 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Vlabinvest

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van mevrouw Becq en mevrouw Heeren betreffende uitbreiding en aanpassing van de werking van Vlabinvest teneinde betaalbaar wonen in de Vlaamse Rand te garanderen.

De bespreking is geopend.

, verslaggever : In dit voorstel van resolutie vragen mevrouw Becq en mevrouw Heeren om Vlabinvest te behouden als onafhankelijke organisatie, om het werkingsgebied uit te breiden, om voorkooprecht toe te kennen en om de financiële middelen te verhogen.

Na bespreking heeft de meerderheid samen met de indieners amendementen ingediend. De missie en het werkgebied van Vlabinvest worden verruimd. Voorts vragen we de Vlaamse regering Vlabinvest het voorkooprecht gekoppeld aan een grond- en pandenbeleid toe te kennen. De Vlaamse regering moet Vlabinvest de opdracht geven erfpacht te stimuleren. Ten slotte vragen we meer financiële middelen en een verdeelsleutel.

Luk Van Nieuwenhuysen

Het Vlaams Blok zal dit voorstel van resolutie goedkeuren. We hadden de indruk dat de Vlaamse regering met haar studie Vlabinvest wou onderbrengen in een gedifferentieerd regionaal woonbeleid. De specifieke situatie in de Rand vereist evenwel een specifiek beleid dat rekening houdt met de verdringing, de verfransing en de vervreemding. Dit voorstel van resolutie komt op tijd want door de uitbreiding van de Unie worden 8000 nieuwe eurocraten verwacht.

Wij betreuren dat ons amendement werd verworpen om het herkomstgebied uit te breiden tot heel Vlaanderen. Wij zullen dit voorstel van resolutie goedkeuren omdat het een aantal zaken naar voren schuift waar wij ons achter kunnen scharen.

Sonja Becq

Wij hebben dit voorstel van resolutie ingediend omdat jongeren die in deze regio zijn groot geworden er geen betaalbare woning meer vinden. Een andere reden is de verfransing van de regio. Tijdens de hoorzitting had men het vooral over het woonbeleid en de hoge prijzen. Aan het Nederlandstalige karakter werd weinig aandacht besteed.

Wij willen de werking van Vlabinvest versterken. Voorts willen we het werkingsgebied uitbreiden omdat de prijzen in de andere randgemeenten even hoog zijn. We zijn blij met de steun van de meerderheid voor dit voorstel van resolutie. Dat vergroot de kans dat het uitgevoerd wordt tijdens de volgende regeerperiode.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.