U bent hier

De voorzitter

Mensenrechten in Algerije

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren De Cock, Platteau, Vandenbossche, Ramon, Sarens en Loones betreffende de mensenrechten in Algerije en de toepassing van de clausule omtrent de mensenrechten in het EU-associatieverdrag met Algerije.

De bespreking is geopend.

De heer Freddy Sarens, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Dirk De Cock

Dit voorstel van resolutie plaatst een aantal kanttekeningen bij de associatie tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije. Samen met enkele parlementsleden en vertegenwoordigers van de Liga van de Rechten van de Mens heb ik Kabilië bezocht. Deze Algerijnse landsstreek telt zeven tot acht miljoen Berbers. Zij willen hun identiteit en cultuur beschermen, vragen onderwijs in hun eigen taal en politieke vertegenwoordiging zonder daarbij de staat Algerije in vraag te stellen. De officiële Algerijnse instanties wekken de indruk dat het Berbers erkend wordt, maar die erkenning is heel beperkt. In de lente van 2001 werd actie gevoerd waarbij 124 mensen zijn omgekomen. De inwoners van Kabilië zitten gekneld tussen de Algerijnse staat en de islamitische extremisten, terwijl zij zich heel westers gedragen.

Omdat ik zelf heb kunnen vaststellen dat de mensenrechten in Kabilië met voeten getreden worden, is dit voorstel van resolutie belangrijk. We moeten hun duidelijk maken dat we de situatie nauwgezet in het oog houden.

Mieke Van Hecke

Ik sluit me aan bij de heer De Cock. Met dit voorstel van resolutie maken we onze belofte waar om aandacht te vragen voor de situatie in Kabilië.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.