U bent hier

Plenaire vergadering

dinsdag 4 mei 2004, 14.27u

van Dirk De Cock, Stefaan Platteau, Dany Vandenbossche, Frans Ramon, Freddy Sarens en Jan Loones
2027 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Mensenrechten in Algerije

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren De Cock, Platteau, Vandenbossche, Ramon, Sarens en Loones betreffende de mensenrechten in Algerije en de toepassing van de clausule omtrent de mensenrechten in het EU-associatieverdrag met Algerije.

De bespreking is geopend.

De heer Freddy Sarens, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Dirk De Cock

Dit voorstel van resolutie plaatst een aantal kanttekeningen bij de associatie tussen de Europese Unie en de Democratische Volksrepubliek Algerije. Samen met enkele parlementsleden en vertegenwoordigers van de Liga van de Rechten van de Mens heb ik Kabilië bezocht. Deze Algerijnse landsstreek telt zeven tot acht miljoen Berbers. Zij willen hun identiteit en cultuur beschermen, vragen onderwijs in hun eigen taal en politieke vertegenwoordiging zonder daarbij de staat Algerije in vraag te stellen. De officiële Algerijnse instanties wekken de indruk dat het Berbers erkend wordt, maar die erkenning is heel beperkt. In de lente van 2001 werd actie gevoerd waarbij 124 mensen zijn omgekomen. De inwoners van Kabilië zitten gekneld tussen de Algerijnse staat en de islamitische extremisten, terwijl zij zich heel westers gedragen.

Omdat ik zelf heb kunnen vaststellen dat de mensenrechten in Kabilië met voeten getreden worden, is dit voorstel van resolutie belangrijk. We moeten hun duidelijk maken dat we de situatie nauwgezet in het oog houden.

Mieke Van Hecke

Ik sluit me aan bij de heer De Cock. Met dit voorstel van resolutie maken we onze belofte waar om aandacht te vragen voor de situatie in Kabilië.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.