U bent hier

De voorzitter

VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE

In-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en materieel

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Sols, Glorieux en Roegiers betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie.

De bespreking is geopend.

Luc Van den Brande

Het is niet slecht dat er een reflectieperiode wordt voorgesteld, maar het is evident dat zolang er geen eigen decretale wetgeving is, de federale wetgeving geldig blijft. Wat voegt dit voorstel dan toe aan het debat?

In de commissie werd afgesproken dat we zouden reflecteren, maar in welke mate is een reflectie van een jaar essentieel voor de inhoud van het voorliggende voorstel van resolutie?

De voorzitter

In de commissie werd afgesproken een reflectieperiode van een jaar in te lassen om tweemaal de tussenrapportering en eenmaal het jaarlijks verslag te kunnen inzien. De verschillende fracties vonden dat de federale regelgeving onduidelijk was, maar wisten evenmin wat er in de tussentijdse rapporten dan wel moest worden opgenomen.

Luc Van den Brande

Ik begrijp de logica achter het voorstel. Maar het is spijtig dat het enkel ondertekend werd door de meerderheidspartijen.

Wat wij hebben behandeld, is in feite de eerste uitvoering van de in 2003 gewijzigde wet van 1991. Er is dus inderdaad nog geen referentiekader. Maar dat neemt niet weg dat, indien er een consensus kan groeien op Vlaams vlak over een decreet, men dat niet met een jaar hoeft uit te stellen.

We zullen morgen onze houding ten aanzien van het voorstel van resolutie bepalen.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.