U bent hier

De voorzitter

Wijziging van sommige bepalingen betreffende de radio-omroep en de televisie

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van sommige andere bepalingen betreffende de radio-omroep en de televisie.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Bob Verstraete, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Frans De Cock

Ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

Jo Vermeulen

, verslaggever : Deze wijziging werd aangekondigd als een technisch decreet, maar dankzij de besprekingen en de hoorzittingen kregen we meer inzicht en werd duidelijke dat technische wijzigingen ook maatschappelijke keuzes inhouden. Ik denk hierbij aan het waarborgen van de vrijheid van initiatief, de openheid van de markt, de bescherming van de kleine spelers en een aantal ecologische criteria. In de marge van de discussie werden ook de rol van de VRT, het belang van de inhoud en de zin van concurrentie besproken. Ook in de komende jaren zullen we erover moeten waken dat het mediadebat niet tot technologie beperkt blijft.

Meestal huppelt de decreetgeving de realiteit achterna. Maar hier werden soms dingen geregeld die nog niet gerealiseerd of nog in volle ontwikkeling zijn. Dat komt tot uiting in de amendementen. De commissie werkte niet overhaast, maar vond het anderzijds wel belangrijk de zaak nog rond te krijgen tijdens deze regeerperiode.

Het ontwerp van decreet wil niet verder gaan dan de Europese richtlijn. Daardoor geven wij zekerheid aan de sector. Tijdens de volgende regeerperiode zal het debat over onder meer de digitale radio en het VCM moeten gevoerd worden.

Wij hopen dat dit ontwerp van decreet zal goedgekeurd worden.

Dany Vandenbossche

Ik wil in het bijzonder de heer Decaluwe danken voor zijn zeer grote bijdrage aan de totstandkoming van het geamendeerde ontwerp van decreet.

André Denys

De heer Jo Vermeulen heeft deze commissie zeer goed geleid en is erin geslaagd tegengestelde belangen met elkaar te verzoenen. Er waren discussies tussen de openbare en de publieke radiozenders, en tussen Telenet en Belgacom. Tijdens de hoorzittingen werd echter een evenwicht gevonden. (Applaus)

Ik bevestig dat er goed werk werd geleverd door zowel de meerderheid als de democratische oppositie.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, en van sommige andere bepalingen betreffende de radio-omroep en de televisie.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.