U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
van Koen Helsen, Ria Van Den Heuvel, Jan Van Duppen en Jan Roegiers
2056 (2003-2004) nr. 1
van Koen Helsen, Ria Van Den Heuvel, Jan Van Duppen en Jan Roegiers
2063 (2003-2004) nr. 1
van André Denys, André Van Nieuwkerke, Frans Ramon en Jan Roegiers
2171 (2003-2004) nr. 1
van Dany Vandenbossche, Jo Vermeulen, Herman Lauwers en Bob Verstraete
2176 (2003-2004) nr. 1
van Herman Lauwers, Dany Vandenbossche, Bob Verstraete en Jo Vermeulen
2186 (2003-2004) nr. 1
van Dirk De Cock, Stefaan Platteau, Dany Vandenbossche, Frans Ramon, Freddy Sarens en Jan Loones
2027 (2003-2004) nr. 1
van Kris Van Dijck, Luc Van den Brande, Stefaan Platteau, Patrick Hostekint, Flor Ory en Jan Roegiers
2087 (2003-2004) nr. 1
van Sonja Becq en Veerle Heeren
medeondertekenaars: Brigitte Grouwels, Ludwig Caluwé, Eric Van Rompuy en Jan Laurys
2226 (2003-2004) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

van de Vlaamse Regering
2216 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2100 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Koen Helsen, Ria Van Den Heuvel, Jan Van Duppen en Jan Roegiers
2056 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Koen Helsen, Ria Van Den Heuvel, Jan Van Duppen en Jan Roegiers
2063 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van André Denys, André Van Nieuwkerke, Frans Ramon en Jan Roegiers
2171 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Dany Vandenbossche, Jo Vermeulen, Herman Lauwers en Bob Verstraete
2176 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Walter Vandenbossche, Jo Vermeulen, Herman Lauwers en Bob Verstraete
2177 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Herman Lauwers, Dany Vandenbossche, Bob Verstraete en Jo Vermeulen
2186 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Johan Sauwens
2219 (2003-2004) nr. 1
Gewestaangelegenheid
(Regl. art. 55, punt 7 en 61, punt 3)
Beraadslaging
van Dirk De Cock, Stefaan Platteau, Dany Vandenbossche, Frans Ramon, Freddy Sarens en Jan Loones
2027 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Kris Van Dijck, Luc Van den Brande, Stefaan Platteau, Patrick Hostekint, Flor Ory en Jan Roegiers
2087 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Sonja Becq en Veerle Heeren
medeondertekenaars: Brigitte Grouwels, Ludwig Caluwé, Eric Van Rompuy en Jan Laurys
2226 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Johan Malcorps en Marc van den Abeelen
2243 (2003-2004) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Norbert De Batselier
2270 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, verslag door Lucien Suykens en Luc Martens
1716 (2002-2003) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, verslag door Carlo Daelman en Sonja Becq
2275 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, verslag door Trees Merckx-Van Goey en Erna Van Wauwe
2276 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, verslag door Julien Demeulenaere en Jos De Meyer
2283 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid
namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, verslag door Veerle Heeren en Dirk De Cock
2285 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Gemeenschapsaangelegenheid
verslag door Erik Matthijs en Dominique Guns
2287 (2003-2004) nr. 1
Gewestaangelegenheid

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.