U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
van Koen Helsen, Ria Van Den Heuvel, Jan Van Duppen en Jan Roegiers
2056 (2003-2004) nr. 1
van Koen Helsen, Ria Van Den Heuvel, Jan Van Duppen en Jan Roegiers
2063 (2003-2004) nr. 1
van André Denys, André Van Nieuwkerke, Frans Ramon en Jan Roegiers
2171 (2003-2004) nr. 1
van Dany Vandenbossche, Jo Vermeulen, Herman Lauwers en Bob Verstraete
2176 (2003-2004) nr. 1
van Herman Lauwers, Dany Vandenbossche, Bob Verstraete en Jo Vermeulen
2186 (2003-2004) nr. 1
van Dirk De Cock, Stefaan Platteau, Dany Vandenbossche, Frans Ramon, Freddy Sarens en Jan Loones
2027 (2003-2004) nr. 1
van Kris Van Dijck, Luc Van den Brande, Stefaan Platteau, Patrick Hostekint, Flor Ory en Jan Roegiers
2087 (2003-2004) nr. 1
van Sonja Becq en Veerle Heeren
medeondertekenaars: Brigitte Grouwels, Ludwig Caluwé, Eric Van Rompuy en Jan Laurys
2226 (2003-2004) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

van de Vlaamse Regering
2216 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Carlo Daelman
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2272 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Robert Voorhamme
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2100 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Johan De Roo en Dirk De Cock
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Koen Helsen, Ria Van Den Heuvel, Jan Van Duppen en Jan Roegiers
2056 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Erna Van Wauwe
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Koen Helsen, Ria Van Den Heuvel, Jan Van Duppen en Jan Roegiers
2063 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Erna Van Wauwe
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van André Denys, André Van Nieuwkerke, Frans Ramon en Jan Roegiers
2171 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gilbert Van Baelen
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Dany Vandenbossche, Jo Vermeulen, Herman Lauwers en Bob Verstraete
2176 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Mieke Van Hecke en Bart De Smet
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Walter Vandenbossche, Jo Vermeulen, Herman Lauwers en Bob Verstraete
2177 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Mieke Van Hecke en Bart De Smet
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Herman Lauwers, Dany Vandenbossche, Bob Verstraete en Jo Vermeulen
2186 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Mieke Van Hecke en Bart De Smet
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van Johan Sauwens
2219 (2003-2004) nr. 1
Gewestaangelegenheid
(Regl. art. 55, punt 7 en 61, punt 3)
Beraadslaging
van Jan Roegiers, Herman Lauwers, Jos Bex en Dirk De Cock
1814 (2002-2003) nr. 1
Verslaggevers
Freddy Sarens en Peter De Ridder
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
2006 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Frans De Cock
Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Dirk De Cock, Stefaan Platteau, Dany Vandenbossche, Frans Ramon, Freddy Sarens en Jan Loones
2027 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Freddy Sarens
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Kris Van Dijck, Luc Van den Brande, Stefaan Platteau, Patrick Hostekint, Flor Ory en Jan Roegiers
2087 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Louis Bril
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Sonja Becq en Veerle Heeren
medeondertekenaars: Brigitte Grouwels, Ludwig Caluwé, Eric Van Rompuy en Jan Laurys
2226 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Johan Malcorps en Marc van den Abeelen
2243 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Etienne Van Vaerenbergh
Gewestaangelegenheid
Bespreking
van Norbert De Batselier
2270 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking
namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, verslag door Lucien Suykens en Luc Martens
1716 (2002-2003) nr. 1
Verslaggevers
Lucien Suykens en Luc Martens
Gemeenschapsaangelegenheid
namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening, verslag door Jef Van Looy en Johan Malcorps
2267 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Jef Van Looy en Johan Malcorps
Gewestaangelegenheid
namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening, verslag door Jef Van Looy en Johan Malcorps
2268 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Jef Van Looy en Johan Malcorps
Gewestaangelegenheid
namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, verslag door Erna Van Wauwe en Marijke Dillen
2274 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Erna Van Wauwe en Marijke Dillen
Gemeenschapsaangelegenheid
namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, verslag door Carlo Daelman en Sonja Becq
2275 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Carlo Daelman en Sonja Becq
Gemeenschapsaangelegenheid
namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, verslag door Trees Merckx-Van Goey en Erna Van Wauwe
2276 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Trees Merckx-Van Goey en Erna Van Wauwe
Gemeenschapsaangelegenheid
namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid, verslag door Bart De Smet en Cis Schepens
2280 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Bart De Smet en Cis Schepens
Gewestaangelegenheid
namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid, verslag door Dominique Guns en Bart De Smet
2281 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Dominique Guns en Bart De Smet
Gewestaangelegenheid
namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, verslag door Julien Demeulenaere en Jos De Meyer
2283 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Julien Demeulenaere en Jos De Meyer
Gemeenschapsaangelegenheid
namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, verslag door Veerle Heeren en Dirk De Cock
2285 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Veerle Heeren en Dirk De Cock
Gemeenschapsaangelegenheid
namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening, verslag door Erik Matthijs en Dominique Guns
2287 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Erik Matthijs en Dominique Guns
Gewestaangelegenheid

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.