U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 29 april 2004, 9.53u

van Gilbert Van Baelen, Jean-Paul Peuskens, Flor Ory, Dirk De Cock en Veerle Heeren, verslag door Brigitte Grouwels
2129 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Limburgs Universitair Centrum en de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het amendement op artikel 18 en over artikel 18 van het voorstel van decreet van de heren Van Baelen, Peuskens, Ory en De Cock en mevrouw Heeren betreffende het Limburgs Universitair Centrum en de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg.

Jean Geraerts

Wij zullen het voorstel van decreet goedkeuren maar het amendement niet omdat het getuigt van een gebrek aan politieke moed.

Het amendement wordt aangenomen.

Het aldus geamendeerde artikel 18 wordt aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet van de heren Van Baelen, Peuskens, Ory en De Cock en mevrouw Heeren betreffende het Limburgs Universitair Centrum en de Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg.

Het aldus geamendeerde voorstel van decreet wordt eenparig door de 113 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.