U bent hier

De voorzitter

Vlaams Agentschap Ondernemen

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen tot wijziging van het opschrift, op de artikelen 3 en 7, tot invoeging van nieuwe artikelen 7bis, 7ter, 7quater, 7quinquies en 7sexies en op de artikelen 9, 10, 11 en 16 en over de artikelen 3, 7, 9, 10, 11 en 16 van het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Vlaams Agentschap Ondernemen".

Mieke Van Hecke

Wij vragen een stemming over het amendement tot wijziging van het opschrift.

- Het amendement tot wijziging van het opschrift wordt niet aangenomen.

Wegens niet-goedkeuring van dit amendement trekken we onze overige amendementen in.

- Het amendement op artikel 16 wordt aangenomen.

- Artikel 16 wordt aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Vlaams Agentschap Ondernemen".

- Het ontwerp van decreet wordt met 78 stemmen tegen 25 bij 5 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.