U bent hier

De voorzitter

Wijziging en aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amen­dementen op artikel 5 en over artikel 5 van het ontwerp van de­creet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene be­palingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agent­schap­pen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten.

- De amendementen tot omvorming van de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid tot extern verzelfstandigde agentschappen worden niet aangenomen.

Mieke Van Hecke

Door de niet-goedkeuring van die amendementen trek ik de overige amendementen in.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten.

- Het ontwerp van decreet wordt met 78 stemmen tegen 24 bij 5 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.