U bent hier

De voorzitter

REKENING VAN HET VLAAMS PARLEMENT OVER HET BE­GRO­TINGSJAAR 2003

Bespreking en stemming

De voorzitter : Aan de orde is de rekening van het Vlaams Parlement over het begrotingsjaar 2003.

De bespreking is geopend.

Etienne Van Vaerenbergh

, secretaris : In 2003 had het Vlaams Parlement meer inkomsten dan uitgaven. Dat heeft ertoe geleid dat de rekening positief is en dat het balanstotaal 155 miljoen 964.933 euro bedraagt. Dat maakt de opbouw van een reservefonds van 5 miljoen euro mogelijk. Vorig jaar hebben we de reserves moeten uitputten om onze begroting in evenwicht te houden. Door de huidige situatie kunnen we ook een bedrag van 1,5 miljoen euro uittrekken voor eventuele werken aan het parlementsgebouw. In 2003 hebben we dus een goed resultaat.

Het Rekenhof heeft deze rekening opnieuw gecontroleerd en fundamenteel in orde bevonden.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de rekening van het Vlaams Parlement over het be­gro­tingsjaar 2003 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Aanpassing van het statuut van het personeel en van de personeelsformatie van het Algemeen Secretariaat
Huishoudelijk reglement van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.