U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 april 2004, 14.25u

namens de Commissie voor Cultuur, Media en Sport, verslag door Mieke Van Hecke en Bob Verstraete
2253 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

VERZOEKSCHRIFTEN

Vlaamse sport-strippenkaart

Verslag

De voorzitter : Aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Cultuur, Media en Sport over het verzoekschrift betreffende een Vlaamse sport-strippenkaart.

Mieke Van Hecke

Mevrouw Mieke Van Hecke, verslaggever : Wij hebben ons aangesloten bij de opmerkingen van Bloso bij dit verzoekschrift. Het is onuitvoerbaar en onbetaalbaar.

De voorzitter

De heer Verstraete, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Is het Parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.