U bent hier

De voorzitter

Esthetica en Duits in het ASO

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Vanleenhove, De Cock en Demeulenaere, mevrouw Van Nieuwenborgh en de heren Ramon en Van Dijck betreffende het belang van de leervakken esthetica en Duits in het algemeen secundair onderwijs.

De bespreking is geopend.

De heer Gilbert Van Baelen, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

De bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 10 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.