U bent hier

De voorzitter

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing".

De algemene bespreking is geopend.

De heer Dany Vandenbossche, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Mieke Van Hecke

In artikel 10 zegt de tekst dat een werkingssubsidie kan worden toegekend. Ik denk dat we ons niet kunnen veroorloven een dergelijke vaagheid te hanteren, want dit houdt in dat die subsidies ook op nul kunnen worden teruggebracht. Ik diende een amendement in om de mogelijkheid om te vormen in een zekerheid.

Minister Patricia Ceysens

Deze formule wordt in vele andere decreten gehanteerd, dat is me ook tijdens de vorige regeerperiode opgevallen. Er staat zelden dat een subsidie moet toegekend worden. Vaak wordt het woord kan zelfs nog aangevuld met 'in het kader van de begrotingskredieten'.

Mieke Van Hecke

Ik ben niet zo op de hoogte van het departement Economie, maar in de decreten die ik van nabij gevolgd heb, is dat nergens het geval. Ik wil geen bedragen vastleggen, wel de mogelijkheid 'kan' vervangen door de zekerheid 'zal'.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing".

De stemmingen over het amendement op artikel 10 en over artikel 10 worden aangehouden.

De overige artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 10 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.