U bent hier

De voorzitter

ONTWERPEN VAN DECREET

Vlaams Agentschap Ondernemen

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Vlaams Agentschap Ondernemen".

De algemene bespreking is geopend.

De heer Sven Gatz, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Mieke Van Hecke

In een amendement pleit ik ervoor in de plaats van een IVA een EVA op te richten. De andere amendementen hebben daar telkens betrekking op.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Vlaams Agentschap Ondernemen".

De stemmingen over de amendementen op het opschrift en op de artikelen 3, 7, 9, 10, 11 en 16, en over de artikelen 3, 7, 9, 10, 11 en 16 worden aangehouden.

De stemmingen over de amendementen tot invoeging van de nieuwe artikelen 7 bis tot en met 7 sexies worden aangehouden.

De overige artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen morgen om 10 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.