U bent hier

Norbert De Batselier
De algemene bespreking is gesloten. Artikelsgewijze bespreking De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs". - De stemmingen over de amendementen op het opschrift, op de artikelen 3 en 7, tot invoeging van nieuwe artikelen 7bis tot en met 7sexies en op de artikelen 8 en 12 en over de artikelen 3, 7, 8 en 12 worden aangehouden. - De stemmingen over de amendementen worden aangehouden. - De overige artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen. De artikelsgewijze bespreking is gesloten. We zullen donderdag om 10 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.
De voorzitter

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs".

De algemene bespreking is geopend.

De heer Holemans, verslaggever, verwijst naar het schriftelijk verslag.

Mevrouw Mieke Van Hecke : Wij dienen amendementen in om dit intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid om te zetten in een extern verzelfstandigd agentschap.

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs".

De stemmingen over de amendementen op het opschrift, artikel 3, 7, 8 en 12 over de artikelen 3, 7, 8 en 12 worden aangehouden.

De stemmingen over de amendementen tot invoering van de nieuwe artikelen 7 bis tot en met sexies worden aangehouden.

De overige artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen donderdag om 10 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Mieke Van Hecke
Wij dienen amendementen in om dit intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid om te zetten in een extern verzelfstandigd agentschap.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.