U bent hier

De voorzitter

Lozingsvoorwaarden voor mestverwerkinginstallaties

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Van Looy, Matthijs, Laurys, Kindermans, De Meyer en mevrouw Gardeyn-De Bever betreffende de sectorale lozingsvoorwaarden voor mes

Jos Bex

De heer Jos Bex, verslaggever : Ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

Norbert De Batselier

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Jacques Timmermans

Dit voorstel van resolutie is het gevolg van een voorstel van decreet van dezelfde indieners. Het onderwerp werd in een hoorzitting ook vernoemd door verschillende belanghebbenden uit de landbouwsector. Na een amendement van de meerderheid bestaat er consensus over dit voorstel van resolutie.

Als voorzitter bedank ik al mijn collega's van de commissie voor Leefmilieu voor de prettige samenwerking. (Applaus bij CD&V, de VLD, sp·a, Groen! en VU&ID)

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.