U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2004, 9.28u

van Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex
1753 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

Energiebesparende maatregelen voor huishoudens met een laag inkomen

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Glorieux, Helsen, Voorhamme en Bex betreffende energiebesparende maatregelen voor huishoudens met een laag inkomen.

De bespreking is geopend.

De heer Jean-Paul Peuskens, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Eloi Glorieux

Uit onderzoek in Vlaanderen blijkt dat gezinnen met een laag inkomen vaak een hoger energiegebruik hebben omdat zij te weinig informatie krijgen over de mogelijkheden tot energiebesparing. Het voorstel van resolutie heeft tot doel deze informatie te verstrekken.

Het Elektriciteitsdecreet legt openbare dienstverplichtingen op aan netbeheerders, die nu worden aangewend om de resolutie uit te voeren. De netbeheerders moeten specifieke informatiesessies organiseren voor gezinnen met een laag inkomen en op vraag van de OCMW's energieaudits uitvoeren. (Applaus)

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Riet Van Cleuvenbergen, Sonja Becq, Luc Martens, Ingrid van Kessel, Paul Van Malderen en Veerle Heeren
866 (2001-2002) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.