U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2004, 9.28u

van Jo Vermeulen, Dany Vandenbossche, Herman Lauwers, Bob Verstraete en Mieke Van Hecke
2143 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Vlaams Fonds voor de Letteren

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Vermeulen, Vandenbossche, Lauwers en Verstraete en van mevrouw Van Hecke houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren.

De algemene bespreking is geopend.

Mieke Van Hecke

, verslaggever : Ik wil graag tussenkomen over de manier waarop het voorstel van decreet tot stand is gekomen.

Naar aanleiding van een hoorzitting over de werking van het fonds dat al enkele jaren bestaat, zijn onvolkomenheden aan het licht gekomen in het decreet dat tijdens de vorige regeerperiode tot stand is gekomen. Daarom hebben we een aantal wijzigingen aangebracht. De definities werden aangepast, het bereik van de beheersovereenkomst is beter geregeld, er werd een beroepsprocedure ingeschreven, de procedure voor de organisatie van het fonds werd vereenvoudigd en het financieel beheer werd verfijnd.

Naar aanleiding van een hoorzitting met de sector zijn de democratische partijen gaan samen zitten om na te gaan of de vragen van het Fonds voor de Letteren gegrond waren. We hebben vastgesteld dat dit inderdaad het geval was, en daarom hebben we een voorstel van decreet uitgewerkt om tegemoet te komen aan de noden van het fonds. De leden van de commissie voor Cultuur hebben mekaar kunnen vinden in de zorg voor een goed beleid in de sector waarvoor ze verantwoordelijkheid hebben opgenomen na hun verkiezing. Daarbij werd samengewerkt met het kabinet, de minister en de diensten van de administratie Cultuur. Ik geloof dat dit een goede manier van werken is. Ik wil alle betrokkenen danken voor deze vorm van samenwerking. (Applaus)

Dany Vandenbossche

Enkele weken geleden hebben we in de plenaire vergadering gezegd dat we willen stoppen met de verfondsing in de culturele sector, maar dat we de werking van de bestaande fondsen willen optimaliseren. De beide bestaande fondsen krijgen binnen het werkveld blijkbaar veel krediet. Dit voorstel van decreet moet bewijzen dat we de bestaande fondsen zeker niet willen afschaffen. (Applaus)

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren Vermeulen, Vandenbossche, Lauwers en Verstraete en mevrouw Van Hecke houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren.

De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

van Bruno Tobback, André Van Nieuwkerke, Gilbert Van Baelen, Dirk De Cock, Frans Ramon en Gracienne Van Nieuwenborgh
2024 (2003-2004) nr. 1
van Luc Martens, Brigitte Grouwels, Veerle Heeren, Sonja Becq, Jos De Meyer en Gilbert Vanleenhove
2047 (2003-2004) nr. 1
van Koen Helsen, Jan Roegiers, Ria Van Den Heuvel en Jan Van Duppen
2158 (2003-2004) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.