U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2004, 9.28u

van Bruno Tobback, André Van Nieuwkerke, Gilbert Van Baelen, Dirk De Cock, Frans Ramon en Gracienne Van Nieuwenborgh
2024 (2003-2004) nr. 1
van Luc Martens, Brigitte Grouwels, Veerle Heeren, Sonja Becq, Jos De Meyer en Gilbert Vanleenhove
2047 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Gelijke onderwijskansen

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde zijn het voorstel van decreet van de heren Bruno Tobback, André Van Nieuwkerke, Gilbert Van Baelen, Dirk De Cock en Frans Ramon en mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I en het voorstel van decreet van de heer Luc Martens, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Veerle Heeren, mevrouw Sonja Becq en de heren Jos De Meyer en Gilbert Vanleenhove houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I, die door de commissie in samenhang werden behandeld, met dien verstande dat het voorstel van decreet van de heren Bruno Tobback, André Van Nieuwkerke, Gilbert Van Baelen, Dirk De Cock en Frans Ramon en mevrouw Gracienne Van Nieuwenborgh als basis voor de bespreking werd genomen. Wij volgen hier dezelfde werkwijze.

De algemene bespreking is geopend.

Dirk De Cock

, verslaggever : De commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid besprak op 11 en 24 maart het voorstel van decreet. De toepassing van het gelijkekansendecreet begint stilaan op kruissnelheid te komen. Sinds maandag 5 januari - de eerste schooldag na de kerstvakantie - mogen de scholen met de inschrijvingen voor het volgende schooljaar beginnen. Het systeem dat daarbij gehanteerd is dat van 'wie eerst komt, eerst maalt'. Op papier is dit het meest eerlijke systeem.

In de meerderheid van de gevallen worden de doelstellingen van het Gelijkekansendecreet bereikt. In sommige gevallen evenwel worden broertjes en zusjes uit elkaar gehaald door de toepassing van deze regeling.

Na een diepgaande discussie werd in de commissie daarom een nieuwe tekst aangenomen die bepaalt dat kinderen van eenzelfde gezin, meer bepaald kinderen die op eenzelfde adres verblijven, voorrang zullen krijgen bij de inschrijving. De term gezin werd dus ruim geïnterpreteerd, conform de maatschappelijke evoluties.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet van de heren Tobback, Van Nieuwkerke, Van Baelen, De Cock en Ramon en van mevrouw Van Nieuwenborgh houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende de gelijke onderwijskansen-I.

De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks omstreeks 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

van Ria Van Den Heuvel, Koen Helsen, Jan Van Duppen, Jan Roegiers en Sonja Becq
1970 (2003-2004) nr. 1
van Jo Vermeulen, Dany Vandenbossche, Herman Lauwers, Bob Verstraete en Mieke Van Hecke
2143 (2003-2004) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.