U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 april 2004, 9.28u

De voorzitter

Verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.

De algemene bespreking is gesloten.

Karlos Callens

(verslaggever)

Dit ontwerp van kaderdecreet valoriseert en erkent ervaring en bijkomende vorming. Tijdens de commissiebespreking werd een aantal vragen gesteld over de proefprojecten, over allochtone hooggeschoolde vrouwen en over levenslang leren. Er was discussie over de vraag of de VLOR dan wel de SERV het aangewezen adviesorgaan is. Uiteindelijk werd het ontwerp van decreet goedgekeurd met 13 stemmen bij 4 onthoudingen.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid.

De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.