U bent hier

De voorzitter

Flexibilisering van het hoger onderwijs

Algmene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, waarvan het opschrift door de commissie werd gewijzigd als volgt : "ontwerp van decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen".

De algemene bespreking is geopend.

Karlos Callens

(verslaggever)

De mogelijkheid tot flexibiliteit in het huidige studiejaarsysteem in het hoger onderwijs is zeer beperkt. Deeltijds studeren betekent er halftijds studeren.

In het nieuwe creditsysteem vormen niet alleen studiejaren , maar ook eerder verworven competenties (EVC) en eerder verworven kwalificaties (EVK) de bouwstenen. Bovendien wordt niet alleen gewerkt met opleidingen als geheel, maar tevens met opleidingsonderdeel en studiepunten. Op die manier kan elke studie-inspanning een studie- of werkloopbaan ten goede komen.

EVC is het geheel van kennis, vaardigheid en ervaring die opgedaan werd maar die niet met een studiebewijs gestaafd wordt. EVK daarentegen kan bewezen worden met een studiebewijs van een opleidingstraject of een opleidingsonderdeel.

Een belangrijk gevolg van dit nieuwe systeem is de aanpassing van de studiegelden. Ook die zullen het studiejaarsysteem niet meer volgen. Zij zullen opgesplitst worden in een vast en een variabel bedrag, afhankelijk van het aantal studiepunten waarvoor de inschrijving geldt.

Na lange besprekingen werd het voorstel uiteindelijk door alle fracties goedgekeurd.

Gilbert Van Baelen

Ik wil erop wijzen dat ook de democratische oppositie het volledig eens was. We hebben elkaar hierin gevonden. Ook over de amendementen raakte iedereen eensgezind.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.