U bent hier

De voorzitter

ONTWERPEN VAN DECREET

Uniformisering van toezicht, sancties en straffen in sociaalrechtelijke aangelegenheden

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Guy Sols, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Roland Van Goethem

Het ontwerp van decreet dat voorligt, brengt een uitbreiding van de Vlaamse bevoegdheden. Wij kunnen het echter niet goedkeuren omdat discriminatie op grond van politieke overtuigingen uit het ontwerp wordt geweerd. Dit gebeurde reeds driemaal bij het opstellen van decreten.

Wij zijn ook tegen de bepalingen ovr de toepassing van speciale politietechnieken. De Raad van State merkt op dat de burgerlijke wetgeving die technieken niet als bewijs zal erkennen. De draagwijdte van het ontwerp en de technieken die men wil toepassen, zijn overdreven, zodat de wetgeving op de privacy bedreigd wordt.

Het Vlaams Blok zal zich onthouden bij de stemming.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn.

De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.