U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 1 april 2004, 14.52u

De voorzitter

ONTWERPEN VAN DECREET

Participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de herhaling van de tijdens de plenaire vergadering van woensdag 31 maart 2004 zonder gevolg gebleven hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

Eric Van Rompuy

Ik heb een stemafspraak met de heer Francis Vermeiren.

Ik betreur dat de fractieleider van sp·a vandaag in de pers verklaarde dat CD&V stemafspraken zou verbreken. De heer Leo Peeters is enkele maanden afwezig gebleven wegens gezondheidsredenen. Hij was gisteren echter aanwezig op de driedaagse van De Panne. Ik vind de beschuldiging van de fractieleider deloyaal ten opzichte van zijn collega's in dit parlement. (Applaus bij CD&V)

Voor zover ik weet is de heer Leo Peeters om medische redenen verontschuldigd tot 9 april 2004. Ik betreur dat een week na de hartoperatie die de heer Peeters onderging CD&V reeds weigerde met hem een staande stemafspraak te maken voor de periode van zijn afwezigheid. Dat is onchristelijk gedrag. (Rumoer bij CD&V)

Mieke Van Hecke

De frustratie in mijn fractie over de werking van dit parlement is tijdens de laatste weken erg gegroeid. Het verlaten van de zaal bij de stemming over het Participatiedecreet was niet enkel politiek gedicteerd. Dit had niets te maken met zieke collega's, maar wel met de talrijke afwezigen van de meerderheid. In de commissies waren heel weinig leden van de meerderheid aanwezig. Initiatieven van de regering die wegens tijdsgebrek als voorstellen van decreet werden ingediend, werden zelfs niet toegelicht door leden van de meerderheid. Wij proberen correct parlementair werk af te leveren. De stembrigades waren hilarisch en een parlement onwaardig.

De zaal werd verlaten wegens de grote afwezigheid bij de meerderheid. Het is niet aangenaam om dan in de krant te lezen dat CD&V niet wil inspringen voor zieke collega's. (Applaus bij CD&V)

Mijn fractie is het eens met mevrouw Mieke Van Hecke dat de werking in de commissies niet perfect verliep. Wij hebben getracht dit te verhelpen. Ik kan echter ook enkele commissievergaderingen opnoemen waar leden van CD&V slechts voor de helft vertegenwoordigd waren. (Rumoer bij CD&V)

Dit is het recht van de oppositie. De opmerkingen van mevrouw Mieke Van Hecke over de werking van de laatste weken nemen niet weg dat CD&V al drie maanden lang weigert een stemafspraak te maken met iemand die een openhartoperatie heeft ondergaan. Dat is geen collegiale werking.

Eric Van Rompuy

Ik zal de heer Tobback een voorbeeld geven van de ernst waarmee hij zijn werk ter harte neemt. Een uur geleden werd een voorstel van decreet besproken waarvan hij hoofdindiener was. Samen met de heer Patrick Lachaert heb ik dat echter moeten verdedigen. De heer Bruno Tobback heeft geen recht ons de les te spellen wanneer hij zijn eigen decreet niet komt verdedigen en als fractieleider deontologische fouten maakt.

Dit debat begint een niveau aan te nemen dat dit parlement onwaardig is. Het is ook onbeschoft dat men mensen niet laat uitspreken. (Rumoer bij CD&V)

Het voorstel van decreet waarover de heer Van Rompuy het heeft, werd ingediend door de heer Vermeiren. De sp·a was aanwezig, en heeft dat voorstel van decreet goedgekeurd. Dat is ons recht, net zoals CD&V het recht heeft niet collegiaal te zijn met zieke collega's.

Jos Geysels

Ik stel voor dat we beginnen te stemmen.

Mieke Van Hecke

Een politiek incident wordt in een krantenartikel als ridicuul afgedaan door een fractieleider, die ons bovendien verwijt onverschillig te blijven tegenover zieke collega's. Ik neem hem dat als fractieleider bijzonder kwalijk.

Ik heb een stemafspraak met de heer Van Vaerenbergh, maar over het participatiedecreet zal ik naar eigen inzicht stemmen.

Het ontwerp van decreet wordt met 61 stemmen tegen 22 bij 3 onthoudingen aangenomen.
Jan Loones

Ik heb een stemafspraak met de heer Van Duppen.

Chris Vandenbroeke

Ik heb een stemafspraak met de heer Peeters.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.