U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 31 maart 2004, 14.00u

De voorzitter

Participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad

Aangehouden stemming

De voorzitter : Aan de orde is de aangehouden stemming over het amendement op artikel 98 van het ontwerp van decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

Het amendement wordt niet aangenomen.

Artikel 98 wordt aangenomen.
Eric Van Rompuy

Aan dit belangrijke ontwerp van decreet is een lange discussie vooraf gegaan. Desondanks zijn heel wat leden van de meerderheid niet aanwezig. De meerderheidsfracties alleen halen het quorum niet. Wij zullen de zaal daarom verlaten.

Jan Loones

Ik heb een stemafsprak met de heer Van Duppen.

Chris Vandenbroeke

Ik heb een stemafspraak met de heer Cordeel.

(CD&V en VB verlaten het halfrond)

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad.

Het quorum wordt met 57 stemmen bij 2 onthoudingen niet bereikt.

Omdat het quorum niet bereikt is, schorsen we de vergadering tot 17.45 uur.

Francis Vermeiren

Ik betreur uiteraard dat het quorum niet gehaald wordt, maar ik wijs erop dat een aantal leden van de meerderheid afwezig zijn wegens ziekte. Ik vind het jammer dat daarmee geen rekening wordt gehouden.

De vergadering wordt geschorst om 17.33 uur.
De voorzitter
De vergadering wordt hervat om 17. 55 uur.

Het quorum wordt met 58 stemmen bij 2 onthoudingen niet bereikt.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.