U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
van Jan Penris aan minister Patricia Ceysens
153 (2003-2004)
500.000ste bezoeker
van Chris Vandenbroeke aan minister Marleen Vanderpoorten
154 (2003-2004)
van Carlo Daelman aan minister Paul Van Grembergen
155 (2003-2004)
van de Vlaamse Regering
2044 (2003-2004) nr. 1
Benoeming van de vaste en de plaatsvervangende leden van de controlecommissie voor verkiezingsuitgaven
Aanwijzing van de negen leden van de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie (Gemeenschapsaangelegenheid)
Aanpassing van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat (Verslaggever : mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht)
Aanpassing van de personeelsformatie van het Algemeen Secretariaat (Verslaggever : mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht)
Aanpassing van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers (Verslaggever : mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht)
Aanpassing van de personeelsformatie van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden) (Verslaggever : mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
van de Vlaamse Regering
2051 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Sven Gatz
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, verslag door Frans Ramon en Luc Martens
2244 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Frans Ramon en Luc Martens
Gemeenschapsaangelegenheid
namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, verslag door Karlos Callens en Brigitte Grouwels
2245 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Karlos Callens en Brigitte Grouwels
Gemeenschapsaangelegenheid
namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, verslag door André Van Nieuwkerke en Veerle Heeren
2246 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
André Van Nieuwkerke en Veerle Heeren
Gemeenschapsaangelegenheid
van de Vlaamse Regering
2041 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Herman Lauwers
Gewestaangelegenheid
Benoeming van een verslaggever Advies van de Commissie aan de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
van de Vlaamse Regering
2044 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Frans Ramon
Gemeenschapsaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2098 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Freddy Sarens
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2099 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Frans Ramon
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
2085 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Jef Van Looy
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
Aanwijzing van de negen leden van de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie
(Gemeenschapsaangelegenheid)
Aanpassing van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
(Verslaggever : mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht)
Aanpassing van de personeelsformatie van het Algemeen Secretariaat
(Verslaggever : mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht)
Aanpassing van het reglement van toekenning van medewerkers aan de voorzitter, aan de leden van het Uitgebreid Bureau, aan de fracties en aan de Vlaamse volksvertegenwoordigers
(Verslaggever : mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht)
Aanpassing van de personeelsformatie van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
(Gemeenschaps- en gewestaangelegenheden)
(Verslaggever : mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht)
van de Vlaamse Regering
1955 (2003-2004) nr. 1
Verslaggevers
Karlos Callens en Frans Ramon
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
2042 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
André Denys
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
2043 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
André Denys
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
2044 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Frans Ramon
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
2051 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Sven Gatz
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
2085 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Jef Van Looy
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
2098 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Freddy Sarens
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
2099 (2003-2004) nr. 1
Verslaggever
Frans Ramon
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.