U bent hier

De voorzitter

MET REDENEN OMKLEDE MOTIES

De haven van Zeebrugge, het Schip­donk­kanaal en de overstromingspro­blematiek rond Gent.

Verdaging

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met re­denen omklede motie van de heren Matthijs en De Roo tot besluit van de op 9 maart 2004 door de heer Matthijs in com­mis­sie ge­houden interpellatie tot de heer Bossuyt, Vlaams mi­nis­­ter van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, en tot de heer Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begro­ting, Ruim­te­lij­ke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, over de ont­wikkeling van de haven van Zeebrugge, de toekomst van het Schip­donk­kanaal en de overstromingspro­blematiek rond Gent.

Erik Matthijs

Er is een amendement ingediend, daarom stel ik voor om de stemming over deze met redenen omklede motie uit te stellen.

De voorzitter : Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.