U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 maart 2004, 14.09u

van de Vlaamse Regering
1732 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

- De vergadering wordt hervat om 14.18 uur.

- De vergadering neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de bomaanslagen in Madrid.

ONTWERPEN VAN DECREET

Openbaarheid van bestuur

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 13 en 14 en over de artikelen 13 en 14 van het ontwerp van decreet betreffende de openbaarheid van bestuur.

- Het amendement tot schrapping van artikel 13 wordt niet aangenomen.

- Het amendement op artikel 14 wordt niet aangenomen.

- De artikelen 13 en 14 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming van het ontwerp van decreet betreffende de openbaarheid van bestuur.

- Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, eenparig door de 109 aanwezige leden en, wat de gewestaangelegenheden betreft, eenparig door de? aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.