U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 maart 2004, 14.09u

Wijziging van het statuut van het Lid van het Vlaams Parlement
Johan De Roo

, eerste ondervoorzitter : Het verslag van het Bureau werd overgemaakt aan alle parlementsleden.

Het Bureau van het Vlaams Parlement nam akte van een beslissing van het Bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 17 december 2003. Deze beslissing hield in dat men, met het oog op de harmonisatie van de uittredingsvergoeding, een aantal wijzigingen in de reglementering op de uittredingsvergoeding voor de federale parlementsleden goedkeurde.

Het Bureau van het Vlaams Parlement stelt voor om deze wijzigingen ook op te nemen in het statuut van het lid van het Vlaams Parlement. Dit statuut werd door de plenaire vergadering van 13 mei 1998 goedgekeurd. Een van de principiële uitgangspunten van het statuut van een Vlaams parlementslid is dat het in principe identiek is aan dat van een lid van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Ik ga ervan uit dat de Vlaamse parlementsleden zich kunnen vinden in het feit dat de regeling van het Vlaams Parlement identiek zal zijn aan die van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De voorzitter

WIJZIGING VAN HET STATUUT VAN HET LID VAN HET VLAAMS PARLEMENT

Bespreking en stemming

De voorzitter : Aan de orde is de wijziging van het statuut van het lid van het Vlaams Parlement.

De bespreking is geopend.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het statuut van het lid van het Vlaams Parlement eenparig is aangenomen? (Instemming)

Deze wijziging van het statuut van het lid van Vlaams Parlement is slechts een overneming van een wijziging van het statuut van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het Uitgebreid Bureau heeft in principe beslist om het statuut van het lid van het Vlaams Parlement te koppelen aan dat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het hele statuut van de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt dus overgenomen. Wijzigingen aan het statuut die enkel voortvloeien uit wijzigingen aan dat van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zullen niet meer voor goedkeuring aan de plenaire vergadering worden voorgelegd.

In het verlengde daarvan stel ik ook voor dat de plenaire vergadering alle desbetreffende beslissingen die het Uitgebreid Bureau tot nu toe heeft genomen, met terugwerkende kracht bekrachtigt.

Het spreekt vanzelf dat iedere afwijking ten opzichte van het statuut van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers wel uitdrukkelijk ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de plenaire vergadering.

Is het Parlement het hiermee eens? (Instemming)

- De vergadering wordt geschorst om 15.33 uur.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.