U bent hier

De voorzitter

ONTWERPEN VAN DECREET

Facultatief protocol bij het verdrag inzake de uitbanning van alle discriminatie van vrouwen

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het facultatief protocol bij het verdrag inzake de uitbanning van alle discriminaite van vrouwen, opgemaakt in New York op 6 oktober 1999.

De algemene bespreking is geopend.

Stefaan Platteau

De heer Moreau, verslaggever, is ziek en verwijst naar het schriftelijk verslag.

Vrouwen vechten al jaren tegen discriminatie. De bestrijding van de discriminatie van vrouwen is dus een belangrijke materie waar we niet zo maar, op een drafje, mogen overheen gaan. In de commissie stelde ik dat we elke vorm van discriminatie moeten bestrijden.

In de commissie werd overigens ernstig gedebatteerd. Zowel de heer Moreau, als de heer Van den Brande, als Van Overmeire, als ikzelf hielden een aantal tussenkomsten. De heer Van den Brande wees op het belang van de samenstelling van het op te richten comité en op het risico van een beurtrol. Ik kan me hier enkel bij aansluiten.

Minister Adelheid Byttebier

Ik ben blij dat hier nog eens teruggekomen wordt op het belang van het verdrag.

De samenstelling van het comité werd intussen meegedeeld aan de commissieleden. In een poging om tot een evenwicht te komen zal dit 23 leden tellende comité samengesteld worden uit vertegenwoordigers van landen met een verschillende geografische ligging, een verschillende samenlevingsvorm en een verschillend wettelijk systeem.

De voorzitter

De voorzitter : De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende instemming met het facultatief protocol bij het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen opgemaakt in New York op 6 oktober 1999.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over dit ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.