U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 maart 2004, 9.59u

Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Ik ontving een brief van minister Tavernier. Omdat hij nog een aantal uren moet lesgeven, vraagt hij dat de andere ontwerpen van decreet pas op het einde van deze ochtend zouden behandeld worden. Ik stel daarom voor om eerst de andere agendapunten te behandelen. Om de betrokken leden en ministers de kans te geven zich naar de vergaderzaal te begeven, stel ik een korte schorsing voor. (Instemming)

- De vergadering wordt geschorst om 10.37 uur.

- De vergadering wordt hervat om 10.41 uur.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.