U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

van de Vlaamse Regering
1732 (2002-2003) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen, verslag door Riet Van Cleuvenbergen en Ria Van Den Heuvel
2159 (2003-2004) nr. 1
Gemeenschapsaangelegenheid

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.