U bent hier

De voorzitter

- Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 112 stemmen bij 2 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 109 stemmen bij 1 onthouding aangenomen.

De voorzitter

Participatie in het hoger onderwijs en coördinatie van de hogeronderwijsregelgeving

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ont­werp van bijzonder decreet betreffende de rechts­positieregeling van de student, de participatie in het hoger on­der­wijs, de integratie van be­paalde af­de­lin­gen van het hoger onderwijs voor so­ciale promotie in de ho­ge­scho­len en de begeleiding van de her­struc­tu­re­ring van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

- Het ontwerp van bijzonder decreet wordt eenparig door de 113 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.