U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 maart 2004, 14.27u

van André Denys aan minister Gilbert Bossuyt
130 (2003-2004)
van Jean Geraerts aan minister Gilbert Bossuyt
131 (2003-2004)
De voorzitter

Vrijstelling van distributiekosten voor groene stroom

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heer Denys en van de heer Geraerts tot de heer Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de vrijstelling van distributie­kosten voor groene stroom.

André Denys

De Vlaamse regering is op de sukkel wat de groene stroom betreft. In drie jaar tijd werd tot 4 keer toe een nieuw besluit uitgeschreven en het kader gewijzigd.

Aan het eind van 2004 zal slechts 0,5 procent van de totale elektriciteitslevering uit groene stroom bestaan, terwijl we in 2010 een percentage van 6 procent moeten halen.

Daarom ben ik zeer verrast dat de stimulans van vrijstelling van distributiekosten - die tenslotte 40 procent van de totale kost uitmaken - beperkt blijft tot groene stroom die in het binnenland geproduceerd wordt.

Gezien de problemen ben ik ervan overtuigd dat we de doelstelling nooit zullen halen. Ik begrijp dus niet waarom alleen de binnenlandse productie wordt gestimuleerd. WattPlus, een Nederlands bedrijf stelt voor 150.000 gezinnen Nederlandse groene stroom te leveren. Door de stimulans terug te schroeven wordt dat vrijwel onmogelijk.

Waarom schrapt de Vlaamse regering deze stimulans als blijkt dat we de doelstelling niet zullen halen? Zal de Nederlandse groene stroom de distributieprijs verhogen? Bovendien is deze maatregel in strijd met het vrije verkeer van goederen en diensten.

Jean Geraerts

Soms heb ik de indruk dat de Vlaamse regering de energiemarkt allerhande beperkingen oplegt ondanks de liberalisering. Groene stroom opwekken is in Vlaanderen om enkele geografische redenen duur. Groene stroom promoten zou tot problemen leiden omdat we niet in staat zijn genoeg groene stroom te produceren.

Toch zijn er een aantal redenen om dat wel te doen. De fossiele brandstofvoorraad zal ooit uitgeput zijn. Over enkele jaren worden de kerncentrales gesloten. In het kader van Kyoto moeten we de CO2-uitstoot reduceren.

Om de productie van groene stroom te promoten werden de groene-stroomcertificaten ingevoerd. Voor groene stroom worden ook geen distributiekosten aangerekend. Zonder deze maatregelen zou de groene stroom 40 percent duurder zijn. Het zijn de kopers van gewone stroom die deze kosten dragen.

WattPlus wil groene stroom uit Nederland invoeren, wat twee voordelen heeft : de gratis distributie en de goedkopere Nederlandse groene stroom. Aangezien WattPlus de distributiekosten wél moet betalen, zal niemand nog bereid zijn die groene stroom te kopen. Ik begrijp anderzijds wel de opmerking dat gratis distributie de concurrentie vervalst.

Moeten er distributiekosten betaald worden op buitenlandse groene stroom? De Raad van State heeft reeds een vergelijkbare beslissing vernietigd.

Minister Gilbert Bossuyt

Ik hoop dat we het nog steeds eens zijn over de doelstelling : 6 percent energie uit hernieuwbare energiebronnen tegen 2010. Als we die doelstelling willen halen, moeten we ons daar nu al voor inzetten. De Vlaamse productie van hernieuwbare energie bedraagt op dit moment maar 0,9 percent van de totale energieproductie.

We moeten niet alleen de productie verhogen, maar ook deze jonge groeiende industrietak beschermen. De Europese Commissie aanvaardt gratis distributie en de groenestroomcertificaten omdat elke lidstaat de Kyoto-doelstellingen moet halen.

De Raad van State aanvaardt geen gratis distributie van Vlaamse groene stroom in Vlaanderen omdat de situatie in heel België gelijk moet zijn. Zolang de energiemarkt in Wallonië nog niet geliberaliseerd is, hebben we het over gratis distributie van Belgische groene stroom. Van zodra er een akkoord is tussen Vlaanderen, Wallonië en België over Kyoto, voeren we onze oorspronkelijke beslissing opnieuw in.

We mogen niet uit het oog verliezen dat de Nederlandse stroom in Nederland al gesubsidieerd wordt. Daarbovenop voor gratis distributie zorgen zou de concurrentie pas vervalsen. Op een bepaald ogenblik heeft Nederland zijn eigen groene stroom moeten beschermen tegen Duitse import.

Ik ben optimistisch. Als we de inspanningen voortzetten, halen we de Kyoto-doelstelling.

André Denys

In 2010 moet niet 6 percent van de eigen productie uit hernieuwbare bronnen komen, maar wel 6 percent van de geleverde elektriciteit. Waar we die groene stroom halen speelt geen rol.

Ik begrijp best dat we proberen om de Vlaamse groene stroom beschermen, maar na drie jaar komt maar 0,9 percent van de energieproductie uit hernieuwbare bronnen. Ik twijfel of we de doelstelling zullen halen. Waarom behouden we de stimulerende maatregelen niet tot op het moment dat onze eigen productie het gewenste niveau haalt?

Minister Gilbert Bossuyt

De regering heeft beslist om 6 procent van de energieproductie in Vlaanderen uit hernieuwbare energiebronnen te halen.

André Denys

De heer Steve Stevaert beweerde dat het ging om 6 procent van de elektriciteitslevering.

Minister Gilbert Bossuyt

Het is niet de bedoeling om tweemaal dezelfde stroom te subsidiëren. We hebben een sector van hernieuwbare energie nodig. Uw argument schiet te kort, want men beseft nog niet hoe noodzakelijk het is een eigen energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen te hebben. De investeringen in de Thorntonbank zouden al goed zijn voor de helft van de benodigde groenestroomproductie. Dit is noodzakelijk voor het behalen van de Kyotonormen.

Jean Geraerts

U zal de prijs van de distributiekosten met 40 procent verhogen, waardoor de bevolking geen groene stroom meer zal gebruiken.

Minister Gilbert Bossuyt

Als wij niet snel een eigen industrie opbouwen, hebben wij geen groenestroomproductie. Wij moeten dan rekening houden met monopolies uit het buitenland en daarvoor de prijs betalen. De startfase is de moeilijkste die we kennen, zoals ook blijkt in andere landen. Nederland heeft moeten handelen om geen groene stroom uit Duitsland te moeten invoeren.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.