U bent hier

De voorzitter

Herfederalisering van bevoegdheden

Hoofdelijke stemmingen

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met re­denen omklede motie van de heren Laurys, Van den Brande en Ca­luwé tot besluit van de op 3 februari 2004 door de heren Laurys en Van Dijck in commissie gehouden interpellaties tot de heer Somers, minister-president van de Vlaamse re­gering, res­pec­tievelijk over het pleidooi van de minister-presi­dent voor meer Vlaam­se autonomie en de verklaringen van fe­deraal premier Ver­hof­stadt betreffende een mogelijke herfede­ralisering van de arbeidsmarkt, en over de verklaringen van fe­deraal premier Verhofstadt betreffende een mogelijke herfede­ralisering van sociaal-economische be­voegd­he­den.

- De met redenen omklede motie wordt met 30 stemmen tegen 60 bij 1 onthouding niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.