U bent hier

De voorzitter

MOTIE BETREFFENDE EEN BELANGENCONFLICT

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van de heren Caluwé, Van Dijck en Van den Brande, mevrouw Van Hecke en mevrouw Merckx-Van Goey betreffende een belangenconflict.

- De motie word, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 33 stemmen tegen 60 bij 2 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 32 stemmen tegen 58 bij 2 onthoudingen niet aangenomen.

Ludwig Caluwé

Ik heb me onthouden om het inconsequente stemgedrag van de meerderheid te kunnen aanklagen. Twee weken geleden vroegen zowel de heer Voorhamme als de heer Vermeiren om een nieuwe motie indien er op federaal vlak niets zou gebeuren.

Francis Vermeiren

In Charleroi wordt een beslissing uitgevoerd die nog door de vorige regering is genomen. De huidige minister van Justitie is bereid te werken aan een oplossing voor Dendermonde en Antwerpen. Omdat wij alle vertrouwen in de mondelinge en schriftelijke toezeggingen hebben, vinden wij het niet nodig de procedure te vertragen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.