U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 18 februari 2004, 9.52u

De voorzitter

VOORSTEL VAN DECREET

Controle van de verkiezingsuitgaven

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Tobback, Vermeiren, Lauwers en Caluwé tot re­geling van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement.

De algemene bespreking is geopend.

Guy Sols

, verslaggever : Ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

Joris Van Hauthem

Ik betreur dat dit voorstel van decreet er nu pas komt. Uiteindelijk zijn we al sedert 1 januari 2002 bevoegd om de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement te controleren. Bovendien moeten er nog samenwerkingsakkoorden gesloten worden. Op dit moment wordt overleg gepleegd met de andere parlementen over de aangifte.

Kunnen we sancties opleggen voor normen die we zelf niet hebben uitgevaardigd? De normen halen we immers uit de federale wetgeving. De enige nieuwigheid is de aangiftedatum. Kunnen we bovenop de federale sanctie nog een eigen sanctie opleggen?

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voor­stel van decreet van de heren Tobback, Vermeiren, Lauwers en Caluwé tot regeling van de controle van de ver­kiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van de­creet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.