U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 februari 2004, 13.54u

van Mieke Van Hecke, Norbert De Batselier, Sven Gatz, André Denys, Dirk Holemans en Bruno Tobback
1821 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

VOORSTEL VAN DECREET

Klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet van mevrouw Van Hecke en de heren De Batselier, Gatz, Denys, Holemans en Tobback houdende wijziging van het decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen.

- Het voorstel van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft met 112 stemmen en wat de gewestaangelegenheden betreft met 108 stemmen eenparig aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.