U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Ludwig Caluwé

MOTIE VAN ORDE

Voorstellen tot aanvulling van de agenda

De heer Ludwig Caluwé : Ik vraag de aanvulling van de agenda voor de motie betreffende een belangenconflict van de heer Sauwens en voor de motie betreffende een belangenconflict van de heren Caluwé, Van Dijck, mevrouw van Hecke en mevrouw Merckx-Van Goey.

De voorzitter

Is het parlement het eens met die aanvulling van de agenda?

- De voorstellen tot aanvulling van de agenda worden met door de voorzitter geconstateerde eenparige instemming aangenomen.

Dan stel ik voor de moties betreffende een belangenconflict straks te behandelen voor de stemmingen. (Instemming)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.