U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 14 januari 2004, 14.09u

van Jean Geraerts, Jan Penris, Pieter Huybrechts en Niki De Gryze
1270 (2001-2002) nr. 1
De voorzitter

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Vrijwaring van de motorcross-sport

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Jean Geraerts, Jan Penris en Pieter Huybrechts en mevrouw Niki De Gryze betreffende de vrijwaring van de motorcross-sport.

Dit voorstel van resolutie werd door de commissie verworpen.

Bij brief van 4 december 2003 heeft de heer Pieter Huybrechts verzocht het op de agenda van de plenaire vergadering te plaatsen.

Conform artikel 69, punt 5 van het reglement van het Vlaams parlement moeten wij ons bij zitten en opstaan uitspreken over het aanvatten van de bespreking.

Pieter Huybrechts

Dit voorstel van resolutie van het Vlaams Blok dateert als van juni 2002. Maar behalve het maken van wat verkiezingsbeloften is niets veranderd. Het aantal omlopen voor motorcrossers daalt gestaag : in 1990 waren er nog 63, vandaag blijven er nog maar enkele over.

Het tekort aan circuits zorgt voor overbevolking van de bestaande omlopen en heeft onveiligheid als gevolg omdat beroepsrijders, amateurs, volwassenen en jeugd samen op één terrein rijden. Ook het wild crossen wordt erdoor in de hand gewerkt.

Er zijn 14.000 crossers, waarvan 5000 liefhebbers. Er is grote nood aan infrastructuur. De regering en de provincies beloofden voor 12 à 15 omlopen te zorgen. Dat is veel te weinig, maar behalve in Antwerpen en Limburg is er een grote terughoudendheid.

In onzer resolutie vragen wij voldoende circuits te voorzien om de geluidsoverlast te spreiden en het ongecontroleerd crossen te vermijden. Een goede inplanting moet een evenwicht tussen sport en milieu toelaten.

Ons voorstel van resolutie werd op 4 december 2003 door alle partijen verworpen. Omdat ik er zeker van ben dat het gezond verstand inmiddels de bovenhand heeft gehaald, vraag ik de hoofdelijke stemming over ons voorstel van resolutie. (Applaus bij het VB)

Peter Gysbrechts

Er is al heel wat werk geleverd om permanente motorcrossterreinen af te bakenen. In een aantal provincies staan men al heel ver. Het dossier evolueert in gunstige zin. Volgens ons volstaan 12 tot 15 omlopen. Het Vlaams Blok wil er echter meer. Er is nog een probleem met de tijdelijke omlopen, maar daaraan wordt gewerkt. Wij zullen dit voorstel van resolutie niet goedkeuren.

Mieke Van Hecke

Er is geen enkel nieuw element dat een plenaire bespreking van dit voorstel van resolutie rechtvaardigt.

Pieter Huybrechts

Minister Keulen heeft in commissie verklaart dat de provincies tot eind december 2003 de tijd hadden om omlopen af te bakenen. De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hebben dat nog niet gedaan.

- Het verzoek voor het aanvatten van de bespreking wordt met 20 stemmen tegen 97 bij 3 onthoudingen niet ingewilligd.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.